Campania Publicitară ”Echipează-te de toamnă cu Clasikor”

REGULAMENTUL OFICIAL

AL CAMPANIEI PUBLICITARE

ECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!”

1. ORGANIZATOR

1.1. Organizatorul CAMPANIEI PUBLICITAREECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!” este LEOFEX PROD SRL, cu sediul în Oradea, str. Filatov V.P nr. 18, jud. Bihor, înregistrată la ORC Bihor, sub. nr. J05/584/1999, CUI RO 12235086, prin administrator Felix Hosman, în calitate de producator de incaltaminte ce detine magazine prin care se desfac produsele proprii direct către consumatori.

1.2 . Participanţii la CAMPANIA PUBLICITARA ECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!”, denumita in continuare CAMPANIE PUBLICITARA, sunt obligaţi să respecte intocmai termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial„).

2. DURATA SI ZONA DE DESFĂŞURARE

2.1. Campania se desfasoara începând cu data de 10.10.2016 pana in data de 31.12.2016, perioada in care vor putea fi depuse de catre participanti in urne taloanele de participare. Data ultimei extrageri va fi de 05.01.2017.

2.2. CAMPANIA PUBLICITARA se va desfășura la locația magazinului apartinand Organizatorului și anume:

1. Oradea str. Republicii nr. 18-22 , jud. Bihor in timpul programului de functionare de Luni-Vineri 09.00-18.00 si sambata intre orele 10.00-14.00

3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1. La CAMPANIA PUBLICITARAECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!” organizată conform prezentului Regulament oficial, pot participa numai persoanele fizice, romane sau straine, avand vârsta minima de 18 ani impliniti, care au efectuat cumpărături constând în cel puțin o pereche de încălțăminte din locatia participanta, au completat integral Talonul de participare la CAMPANIE primit in magazin și l-au introdus în urna de colectare a taloanelor amplasata in locatia participanta în perioada specificată la punctul 2.1, in timpul orelor de program, in conditiile si cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

3.2. La aceasta CAMPANIE PUBLICITARA, NU POT PARTICIPA:

i. Reprezentanţii Organizatorului (inclusiv, însă fără a se limita la angajaţii acestora);

ii. Membrii de familie ai reprezentanţilor Organizatorului (însemnând copii, părinţi, soţ/soţie);

iii. Asociaţii/administratorii societăţii LEOFEX PROD SRL, L&F SHOES S.R.L., UTOPIUM SRL persoanele care deţin o funcţie de conducere în această societate, angajaţii acestora precum şi rudele si afinii acestora până la gradul III inclusiv

iv. Persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 ani sau vârstă neîmplinită înainte de data începerii CAMPANIEI PUBLICITARE

3.3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat in orice fel sau prin orice mijloc câştigarea de premii în cadrul CAMPANIEI PUBLICITARE, prin frauda sau încălcând prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul sa suspende sau sa inceteze/anuleze prezenta Campanie si de a cere restituirea premiilor astfel câştigate şi de a urmări în instanţă respectivele persoane atât prin acţiuni civile cât şi prin plângeri penale, în vederea tragerii la raspundere si recuperare a prejudiciilor suferite.

3.4. Participanţii la CAMPANIA PUBLICITARA sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Participarea la această CAMPANIE PUBLICITARA implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă de către Participanţi a prezentului Regulament oficial, condiţii si prevederi pe care le acceptă fără a da o declaraţie separată în acest sens.

3.5. Organizatorul CAMPANIEI PUBLICITARE va afisa lista cu numele câştigatorilor si premiile acordate in locatia participanta. Prin participarea la această Campanie, participanții acceptă că extragerea premiilor si anuntarea câștigatorilor va fi un eveniment public.

4. CONDIŢIILE ŞI MODUL DE PARTICIPARE

4.1. In perioada 10.10.2016 – 31.12.2016, clientii punctului de desfășurare a campaniei enunțat la punctul 2.2, care indeplinesc conditiile din prezentul Regulament pot participa la extragerea premiilor oferite de Organizator si indicate in sectiunea 5.

4.2. Astfel, pentru a putea beneficia de un talon de participare de la reprezentantii de vanzari aflati in magazinul participant, un client participant trebuie:

1. Sa achizitioneze cel putin un produs constând în o pereche de încălțăminte sau o poseta (geanta) din magazinul participant apartinand Organizatorului (sunt exceptate de la Campanie alte produse din magazine, de ex.: curele, produse de intretinere etc)

2. Talonul de participare se acorda pentru fiecare pereche de încălțăminte sau accesoriu achizitionat indiferent de modelul, valoarea produsului sau valoarea finala a bonului fiscal de achizitie. Prin urmare, la achizitia unei perechi de incaltaminte sau accesoriu se va elibera un talon de participare, la achizitia a doua sau mai multe perechi sau accesorii, se vor elibera doua sau mai multe taloane de participare in functie de numarul de perechi de incaltaminte sau accesorii achizitionate.

3. Talonul de participare conţine câmpuri speciale unde participantul are obligatia sa completeze integral datele personale solicitate . Talonul (taloanele) de participare cu toate campurile completate va (vor) fi depus( e) in urna de colectare amplasata in magazinul in care a fost emis bonul fiscal, in perioada Campaniei in timpul programului de lucru al magazinului participant. Nerespectarea acestei perioade duce automat la anularea talonului de participare si imposibilitatea participarii la prezenta Campanie .

4. Pentru a participa la CAMPANIA PUBLICITARA , taloanele de participare trebuie să fie completate integral, folosind un singur instrument de scris, să fie scrise lizibil şi citeţ, să fie semnate şi să nu prezinte ştersături. În cazul în care, în urma tragerii la sorţi se trage un talon necompletat in totalitate, ilizibil, sters, degradat etc talonul este considerat invalid şi câştigătorul nu-şi primeşte premiul si se trece la extragerea unui alt castigator.

5. Participanţii au obligaţia de a înscrie, complet şi corect, toate informaţiile solicitate în talonul de participare. Lipsa completa a datelor de pe talonul de participare conduce la anularea respectivului talon de participare şi eliminarea lui de la extragere.

6. În cazul existenţei de neconcordanţe între datele din talon şi cele din actele de identitate, talonul în cauză va fi anulat şi va fi pierdut dreptul de participare la extragere sau de atribuire a vreunui premiu.

7. Participanţii au obligaţia de a păstra in original bonul de casă pe baza căruia au primit Talonul de participare şi in cazul in care sunt declarati castigatori, au obligatia de a-l preda în original Organizatorului, la data ridicarii premiilor pentru a putea fi validat

8. În cazul în care un participant este declarat câştigător dar nu poate prezenta, la validarea şi ridicarea premiilor, bonul fiscal în baza căruia a primit Talonul de participare câştigător, în original, acesta va pierde dreptul de ridicare a premiului fara a putea emite orice alte pretentii de la Organizator.

5. DESCRIEREA PREMIILOR

5.1. Premiile oferite de Organizator sunt in numar de 12 si consta in articole de incaltaminte sau genti aflate in magazinele participante. Fiecare castigator validat de Comisie, isi va alege un singur premiu exclusiv din magazinul in care a fost desemnat castigator, constand intr- un articol de incaltaminte sau o geanta indiferent de marime, model sau pret .

5.2. Premiile se acorda pe intreaga durata a Campaniei iar castigatorii premiilor vor fi acordate prin tragere la sorti manuala in fata unei Comisii de validare formate din 3 membrii desemnati de Organizator, cate un castigator al unui premiu, pentru locatia participanta la Campanie.

5.2. Caracteristicile premiilor nu se pot modifica si nici nu se poate solicita contravaloarea in bani a premiilor castigate de catre castigatorii validati. Dupa alegerea premiului castigatorii nu pot opta modificarea acestuia cu un alt produs.

5.3. Premiile sunt in valoare de aproximativ: 4320 lei (tva inclus ).

*valoare estimata calculata in functie de cel mai ridicat pret al unei perechi de incaltaminte din magazinele Organizatorului.

6. MECANISMUL CAMPANIEI PUBLICITARE (EXTRAGEREA CASTIGATORILOR; INFORMAREA PARTICIPANTILOR DECLARATI CASTIGATORI; VALIDAREA CASTIGATORILOR)

6.1. CAMPANIA PUBLICITARA va fi impartita in 12 saptamani, extragerile vor avea loc in fiecare zi de luni a saptamanii, pe toata durata campaniei , cu urmatoarele exceptii:

Castigatorii premiilor acordate pentru Taloanele colectate in perioada 19.12.-23.12.2016 se vor extrage in data de 27.12.2016 pentru fiecare locatie in parte .

Castigatorii premiilor acordate pentru Taloanele colectate in perioada 27.12.-31.12.2016 se va extrage in data de 05.01.2017 pentru fiecare locatie in parte.

6.2. Extragerile vor avea loc saptamanal in fiecare locatie participanta. La extragerea saptamanala vor participa taloanele de participare corect completate si depuse in urne in saptamana anterioara

6.3. Taloanele de participare depuse in urne pe parcursul unei saptamani necastigatoare ca urmare a extragerii castigatorilor, nu se vor reporta pentru extragerile din saptamanile urmatoare.

6.4. Pe langa castigatorul saptamanal extras, se vor efectua inca 2(doua) extrageri din urma pentru desemnarea a inca 2(doi) castigatori de rezerva,in aceleasi conditii ca si castigatorul principal,care vor fi contactati in cazul in care castigatorul initial nu poate fi validat si nu i se poate acorda premiul din diverse motive.

6.4. Validarea castigatorilor se va face in baza talonului de participare extras din urne completat conform Regulamentului si prin prezentarea bonului fiscal in original in baza caruia a primit talonul de participare , precum si a unui act de identitate valabil.

6.5. Taloanele de participare incomplete, ilizibile sau cu stersaturi, precum si cele care nu sunt originale (copii xerox, documente scanate sau refacute la imprimanta) vor fi anulate si descalificate.

Castigatorul va fi anuntat prin telefon, la numarul inscris pe talonul castigator, in data extragerilor saptamanale. Castigatorul care nu a putut fi contactat in urma a 3 (trei) apeluri telefonice efectuate la interval de 30 (treizeci) de minute, va fi notificat prin mesaje SMS doar daca este mentionat pe talonul de participare un numar de telefon al uneia dintre retelele de telefonie mobila, cu privire la castigarea premiului, respectiv cu posibilitatea intrarii in posesia acestuia. Castigatorul care nu contacteaza Organizatorul timp de 7 zile calendaristice de la data extragerii sau a notificarii telefonice sau prin mesaj SMS pierde drepturile corespunzatoare calitatii de castigator, iar Organizatorul va contacta prima rezerva, respectand aceeasi procedura descrisa anterior.

Anuntarea castigatorilor validati se va face si pe pagina proprie de socializare https://www.facebook.com/OutletClasikor incepand cu data extragerii iar lista cu numele acestora si premiile castigate va fi afisata in magazinele participante.

Castigatorii vor putea sa-si ridice premiul de la magazinele participante in timpul programului de lucru conform celor stabilite in Regulament, in baza actului de identitate şi a bonului fiscal aferent Talonului de participare declarat castigator, în original.

In cazul in care castigatorii nu se prezinta pentru ridicarea premiilor in 7 zile calendaristice , dupa ce au fost anuntati de catre Organizator, aceasta echivaleaza cu renuntarea la premii, premiile fiind retrase de catre Organizator iar acesta nu are obligatia sa-l acorde ulterior

In cazul in care, urmare a festivitatii de tragere la sorti si de premiere, Organizatorul doreste sa utilizeze numele, adresa, imaginea, fotografia si/sau materialele filmate cu participantii declarati castigatori la aceasta CAMPANIE, prin participarea la prezenta Campanie participantii isi dau acordul implicit fara sa fie necesar sa dea o declaratie scrisa in acest sens ca Organizatorul sa utilizeze numele, adresei, imaginea, fotografia si materialele filmate cu ei in calitate de castigatori atat in vedere respecatri cerintelor legale cat si in scopuri de reclama si marketing, fara pretentii materiale de la organizator.

7. RĂSPUNDERE. LITIGII

7.1. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele de participare sau bonurile fiscale deteriorate, ilizibile, neconforme, incomplete, false, pierdute/furate sau nedepuse într-una din urnele special amenajate in magazinele participante în termenul stabilit prin prezentul regulament. Deteriorarea, lipsa datelor completate, date incorecte sau nereale , pierderea talonului etc. conduc automat şi necondiţionat la pierderea dreptului de participare la prezenta CAMPANIE şi la pierderea dreptului de ridicare a vreunui premiu de catre persoana inscrisa prin respectivul Talon de participare.

7.2. Organizatorul nu va avea nici o răspundere derivând din şi nu va putea fi implicat în litigii legate de deţinerea sau proprietatea asupra bonurilor fiscale şi/sau a taloanelor de participare, Organizatorul va acorda premiul persoanei a cărei participare la CAMPANIA PUBLICITARA a fost efectuată în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

7.3. Prin participarea la CAMPANIA PUBLICITARA, toţi participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.

7.4. Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

7.5. Prin participarea la CAMPANIA PUBLICITARA, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de, şi este de acord cu următoarele:

a. Participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconformă cu realitatea;

b. Participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de aceastea fără a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.

7.6. Organizatorul şi/sau societăţile comerciale implicate în CAMPANIA PUBLICITARA :

a. nu este răspunzator pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor după momentul preluării lor de către câştigător;

b. este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta CAMPANIA PUBLICITARA, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători în legătură cu premiile, ulterior momentului predarii/preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limita la vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta CAMPANIE PUBLICITARA .

c. nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigători unor terţi în legătură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

7.7. Organizatorul nu poate fi facut raspunzator si nu are nici o obligatie in cazurile in care, dar fara a se limita la, datele de pe talonul de participare si acte de identitate nu corespund sau daca premiile nu sunt ridicate la termenele stabilite.

7.8. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea CAMPANIEI PUBLICITARE ca urmare a actiunilor unor unor terti precum si disfuncionalitatilor determinate de cazuri de forta majora calificate ca atare de legea civila româna.

7.9. Cheltuielile de orice natura necesare preluarii premiului de catre câstigator vor fi suportate exclusiv de câstigator (ex. Cheltuieli de deplasare din alta localitate) Câstigatorul nu va putea emite fata de Organizator niciun fel de pretentii vizând eventualele cheltuieli necesare a fi efectuate de câstigator pentru preluarea premiului.

7.10. Predare primirea premiului va fi consemnata într un document semnat de ambele parti. Organizatorul nu garanteaza participantilor acordarea vreunui premiu fara tragere la sorti, indiferent de numărul Taloanelor de participare introduse in urne pe durata CAMPANIEI PUBLICITARE.

7.11. CAMPANIA PUBLICITARA este organizată si se desfasoara în conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată .

8. DATE PERSONALE

8.1. Prin prezentul Regulament, Organizatorul, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei CAMPANII PUBLICITARE nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

8.2. Astfel, Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea CAMPANII PUBLICITARE (în calitate de persoane vizate) următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

8.3. Dreptul de acces la date: orice participant (persoană vizată) are dreptul de a obţine de la Operator confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Obţinerea confirmării se face în baza unei cereri scrise, datate şi semnate, adresate Organizatorului , trimise la adresa acestora, menţionată la Secţiunea 1 din Regulament. Pentru o solicitare pe an, Organizatorul vor oferi confirmarea în mod gratuit.

8.4. Dreptul de intervenţie asupra datelor: orice participant (persoană vizată) are dreptul de a obtine de la Organizatori, la cerere şi în mod gratuit: după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi; notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Pentru exercitarea dreptului sau, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

8.5. Dreptul de opozitie: orice participant (persoană vizată) are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. În ambele cazuri, în vederea exercitării drepturilor sale, persoana vizată va înainta Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată.

8.6. Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea în CAMPANIA PUBLICITARA „ECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!” identificarea şi înregistrarea câştigătorilor, înmânarea premiilor câstigătorilor, informarea participanţilor (prin diverse mijloace de comunicare) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de Organizator.

8.7. Prin participarea la CAMPANIA PUBLICITARA “„ECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!”, participanţii îşi exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către Organizatori şi/sau societăţile comerciale implicate în organizarea prezentei CAMPANII PUBLICITARE, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la CAMPANIA PUBLICITARA „ECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!”, identificării şi validării ca şi câştigător, înmânării şi primirii premiului.

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Conform prevederilor fiscale aplicabile, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal veniturile din premii se impun prin reţinere la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra venitului net realizat din premiu. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine Organizatorului. Impozitul aferent premiului va fi stabilit în momentul acordării acestuia în funcţie de valoarea premiului.

9.2. Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final. Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;

10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE ÎNAINTE DE TERMEN

10.1. CAMPANIA PUBLICITARA va putea fi întreruptă în caz de forţă majoră sau printr-o decizie unilaterala, nemotivată a Organizatorului , decizie ce va fi anunţată public cu respectarea prevederile legale. În cazul întreruperii prezentei CAMPANII PUBLICITARE, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite ulterior datei incetarii CAMPANIEI PUBLICITARE.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat sau prevazut de catre Organizator, care se produce independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie si desfasurare impiedica sau pune in imposibilitate Organizatorul de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.  

10.3.Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea CAMPANII PUBLICITARE, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. In cazul aparitiei unui eveniment de forta majora Organizatorul va comunica Participantilor la CAMPANIA PUBLICITARA existenta acestuia prin orice mod disponibil la aparitia cazului de forta majora si vor putea suspenda/inceta prezenta CAMPANIA PUBLICITARA

10.4. Prin participarea la CAMPANIA PUBLICITARA, participanţii îşi exprima acordul cu privire la utilizarea de către Organizator şi publicarea imaginii şi numelui lor, in caz de castig, precum şi a câştigurilor acordate, prin orice mijloc media, inclusiv prin retelele proprii de socializare atât pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, cât şi pentru scopuri publicitare/de marketing, fara sa emita pretentii financiare sau de alt fel de la organizator.

10.5. Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, pe parcursul desfasurarii CAMPANIEI PUBLICITARE în baza unor acte adiţionale, urmand ca eventualele modificari sa fie aduse la cunostinta participantilor intr-un termen rezonabil, inainte de intrarea lor in vigoare , participantii avand posibilitatea alegerii intre a continua sau nu sa participe la prezenta CAMPANIE PUBLICITARA

10.6. In cazul aparitiei unor modificari legislative care ar interzice, ar impiedica sau ar modifica conditiile de defasurare a CAMPANIEI PUBLICITARE astfel cum acestea sunt reglementate prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta CAMPANIE PUBLICITARA. In acest caz va notifica participantilor incetarea in mod public intr-un termen rezonabil, si totodata va fi exonerat de plata unor eventuale despagubiri catre participanti sau de a acorda premiile oferite , avand in vedere ca incetarea CAMPANIEI PUBLICITARE in aceste situatii nu depinde de vointa Organizatorului.

11. REGULAMENTUL OFICIAL

11.1. Regulamentul Oficial al CAMPANIEI PUBLICITARE „ECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!” este disponibil gratuit oricarui solicitant la adresa societaţii organizatoare din Oradea, str. Filatov V.P nr. 18, jud. Bihor, precum si la locaţiile unde se desfasoara CAMPANIA PUBLICITARA, şi pe internet la adresa http://www.clasicor.ro, sau poate fi pus la dispozitia solicitantilor printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului la sediul mentionat sau la adresa de mail office@clasicor.ro sau lanr de telefon 0758 032 011 Posesorul unui Talon de participare va anunta prin oricare din mijloacele de mai sus orice schimbare a datelor declarate in talon (adresa, telefon, email etc) si de asemenea va anunta pierderea, furtul sau deteriorarea bonului fiscal .

11.2. Prin participarea la CAMPANIA PUBLICITARA „ECHIPEAZA-TE DE TOAMNA CU CLASIKOR!”, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condiţiilor prezentului Regulament Oficial, pe care le acceptă fără a da o declaraţie separată în acest sens.

CAMPANIA PUBLICITARA este organizata şi desfăşurata de societatea LEOFEX PROD SRL iar activitatea de promovare, activitatea de protocol, buna desfasurare a CAMPANIEI PUBLICITARE a extragerilor, este asigurata de UTOPIUM SRL – Oradea, Republicii 12, Cod Unic de Inregistrare 16833716 inregistrata la Registrul Comertului sub nr J05/1855/2004 in baza contractului de prestari servicii.

ORGANIZATOR

LEOFEX PROD SRL

Prin administrator Felix Hosman

autentificare

Decizie de încetare a campaniei publicitare „Echipează-te de toamnă cu Clasikor!”

clasikor

Newsletter

Fii la curent cu toate
promotiile noastre!